กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 505 สาขาวิชารายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 505 สาขาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด