กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)ประจำปี 2561”รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)ประจำปี 2561”

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด