กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ด้านระบบการทำงาน ประจาปี 2561”รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ด้านระบบการทำงาน ประจาปี 2561”

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด