กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด