กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ”รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานผล โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ”

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด