กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2664)รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2664)

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด