กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


ชื่อประชาสัมพันธ์ : ระบบขอหนังสือรับรองรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : กองบริหารงานบุคคลได้จัดทำระบบขอหนังสือรับรอง ซึ่งทำให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีสะดวกสบายมากขึ้น และลดระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง โดยระบบนี้ประกอบด้วย การขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หนังสือสัญญาจ้าง และก.พ.7 หนังสือรับรองประกอบการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ และหนังสือรับรองประกอบการขอสินเชื่อธนาคารอาคารออมสิน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://humanpp.rmuti.ac.th/supbook/

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด