กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562”โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562” ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน