กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขตประจำปี 2562โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขตประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานกฏหมาย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน