กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคลชื่อแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาบุคลากร

งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร

งานสรรหาและสิทธิประโยชน์

ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน A: การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร

ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน B : การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร

ปฏิทินการบริหารงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 กองบริหารงานบุคคล

ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน D: การพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล

ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน E: การพัฒนาบุคลากร ระดับหน่วยงาน หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล