กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคลชื่อแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาบุคลากร

งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร

งานสรรหาและสิทธิประโยชน์