กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มการลา / สิทธิการลาชื่อแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด ลากิจ

แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มใบลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

แบบหนังสือรับรองอุปสมบท

แบบฟอร์มหนังสือ ขอลาออกจากราชการสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มหนังสือ ขอลาออกจากราชการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

แบบฟอร์มหนังสือ ขอลาออกจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา