กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม


ชื่อข่าวกิจกรรม

สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

31 October 2019

[ อ่านต่อ ]

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

11 October 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562”

27 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนันสนุน) ประจำปี 2562"

10 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขตประจำปี 2562

07 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน

07 August 2019

[ อ่านต่อ ]