กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม


ชื่อข่าวกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17 January 2020

[ อ่านต่อ ]

กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

20 December 2019

[ อ่านต่อ ]

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

04 December 2019

[ อ่านต่อ ]

กิจกรรม Big Cleaning Day

15 November 2019

[ อ่านต่อ ]

สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

31 October 2019

[ อ่านต่อ ]

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

11 October 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562”

27 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนันสนุน) ประจำปี 2562"

10 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขตประจำปี 2562

07 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน

07 August 2019

[ อ่านต่อ ]