กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรากองบริหารงานบุคคล


  สถานที่ตั้ง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  โทรศัพท์ : 044-233065 โทรสาร 044-233066

  อีเมล์ : human_rmuti@hotmail.comการติดต่อหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคล


  งานบริหารงานทั่วไป โทร 044233000 ต่อ 2620, 2600, 2621

  งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร โทร 044233000 ต่อ 2691, 2690

  งานพัฒนาบุคลากร โทร 044233000 ต่อ 2631, 2653, 2652

  งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ โทร 044233000 ต่อ 2640, 2630, 2611

  สำนักงานกฎหมาย โทร 044233000 ต่อ 2660, 2670

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล โทร 044233000 ต่อ 2610