Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
Fashion Blogข่าวกิจกรรม


พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

04 December 2019[ อ่านต่อ ]

กิจกรรม Big Cleaning Day

15 November 2019[ อ่านต่อ ]

สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

31 October 2019[ อ่านต่อ ]

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

11 October 2019[ อ่านต่อ ]

โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562”

27 September 2019[ อ่านต่อ ]


ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ 7 ส. ดีเด่น ประจำกองบริหารงานบุคคล

19 November 2019[ อ่านต่อ ]

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2664)

05 November 2019[ อ่านต่อ ]

ระบบขอหนังสือรับรอง

29 October 2019[ อ่านต่อ ]

แบบฟอร์มการขอกำหนดอัตรากำลัง มทร.อีสาน

15 October 2019[ อ่านต่อ ]

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

27 August 2019[ อ่านต่อ ]


ประกาศ


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2557


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562


ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบ........

ดูรูปภาพ

กิจกรรม Big Cleaning Day 7 ส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562........

ดูรูปภาพ

กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานสภากาแฟ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์หนอ........

ดูรูปภาพ


เลือกภาษา : TH | EN

สายตรงผู้อำนวยการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรรู้ของบุคลากรใหม่


     

     ลิงค์หน่วยงานภายนอก
Social media